Denna webbplats är producerad av nobox webbyrå i Karlstad. Webbplatsen är byggd i WordPress, som är världens mest populära plattform för webbpublicering.

Här följer några exempel på tekniker som använts:

  • HTML5, CSS3 och jQuery
  • Responsiv Design
  • WordPress som publiceringsplattform